Upprustning av vår utemiljö
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018

Våra innergårdar och vår gemensamma utemiljö är lika gamla som föreningen Det har inte gjorts några större underhållsinsatser på de snart 35 år som föreningen funnits.

Alla våra hårdgjorda ytor har sättningar, själ- och rotskador. Sättningarna har gjort att dagvattenbrunnarna på många ställen ligger högre än sin omgivning, vilket leder till att det står stora vattenpölar runt brunnarna när det regnar.

Får snart 15 år sedan planerades en ganska omfattande renovering som sedan aldrig genomfördes. Nu har styrelsen, tillsammans med Bredablick, tagit fram ett förslag till hur vi kan uppdatera och rusta upp vår utemiljö. Fokus i arbetet så här långt har varit att tillföra mer liv och mindre asfalt.

Det förslag som tagits fram är tänkt att fungera som en grund, som kan justeras mellan de olika gårdarna.

Onsdagen 26/5 2021 genomfördes ett digitalt informationsmöte, en första träff där Bredablick var med och presenterade förslaget. Allt material kommer att publiceras här efter mötet den 26/5.

Presentationen i pdf-format