Valberedning
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför föreningsstämman lämna förslag till val av föreningens olika förtroendeuppdrag; styrelseledamöter, ersättare till styrelsen och revisorer.

Du som medlem kan givetvis kontakta valberedningen om du är intresserad av att ställa upp till något av våra förtroendeuppdrag, eller om du känner någon som skulle kunna vara intresserad.

Valberedningen väljs av föreningsstämman på ett år.

Vid föreningsstämman 2018 valdes:

  • Susan Hjortham, sammankallande
  • Jolanta Bartosik