Ordningsregler
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

I en bostadsrättsförening beslutar föreningsstämman om stadgarna som styr hur föreningen fungerar. Föreningsstämman utser även en styrelse som har i uppdrag att förvalta föreningen och medlemmarnas gemensamma intresse mellan föreningsstämmorna.

För att förtydliga vilka regler som gäller för medlemmar, boende och besökande som uppehåller sig på föreningens område och dess byggnader beslutar styrelsen om ordningsregler.

Det är varje medlems ansvar att hålla sig informerad om vilka regler som gäller och det är varje medlems ansvar att se till att gäster och eventuella inneboende eller andrahandshyresgäster följer de av styrelsen beslutade ordningsreglerna.

Styrelsen beslutade 2019-05-02 om uppdaterade ordningsregler för BRF Fornfyndet. De uppdaterade reglerna gäller från och med 2019-06-01. Du hittar de uppdaterade reglerna nedan.