Styrelsen
Av: Styrelsen
tisdag 25 september 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Styrelsen

Föreningens styrelse har ansvar för driften av föreningen mellan föreningsstämmorna. Styrelsen utses av medlemmarna vid föreningsstämman.

Föreningsstämman väljer ledamöter och ersättare (suppleanter). Ledamöter väljs på två år och ersättare på ett år.

Styrelsen utser sedan, inom sig, vem som ska ha vilket uppdrag. Uppdragen som ska fördelas är; ordförande, sekreterare samt kassör.

Vid stämman 2020 beslutades att styrelsen ska ha fem (5) ledamöter. Till ledamöter i styrelsen valdes:

 • Niclas Clausenborg, ordförande
  invald 2019 på 2 år
 • Sara Lundgren, kassör
  invald 2020 på 1 år
 • Lena Gran, sekreterare
  invald 2020 på 2 år
 • Elisabeth Flodberg
  invald 2020 på 2 år
 • Albulena Zarki
  invald 2020 på 1 år

Vid stämman beslutades att styrelsen ska ha tre (3) ersättare (suppleanter). Till ersättare i styrelsen valdes:

 • Lars Mats
  invald 2020 på 1 år  
 • Anders Sträng
  invald 2020 på 1 år
 • Martin Hederström
  invald 2020 på 1 år