Styrelsen
Av: Styrelsen
tisdag 25 september 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Styrelsen

Föreningens styrelse har ansvar för driften av föreningen mellan föreningsstämmorna. Styrelsen utses av medlemmarna vid föreningsstämman.

Föreningsstämman väljer ledamöter och ersättare (suppleanter). Ledamöter väljs på två år och ersättare på ett år.

Styrelsen utser sedan, inom sig, vem som ska ha vilket uppdrag. Uppdragen som ska fördelas är; ordförande, sekreterare samt kassör.

Vid stämman 2019 beslutades att styrelsen ska ha fem (5) ledamöter. Till ledamöter i styrelsen valdes:

 • Niclas Clausenborg, ordförande
  invald 2019 på 2 år
 • Sara Lundgren, kassör
  invald 2018 på 2 år
 • Simon Everlund
  invald 2018 på 2 år
 • Mia Nilsson
  invald 2019 på 2 år
 • Peter Hansson
  invald 2019 på 1 år

Vid stämman beslutades att styrelsen ska ha tre (3) ersättare (suppleanter). Till ersättare i styrelsen valdes:

 • Lena Gran, sekreterare
  invald 2019 på 1 år  
 • Elisabeth Flodberg
  invald 2019 på 1 år
 • Vakant