Styrelsen
Av: Styrelsen
tisdag 25 september 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Styrelsen

Föreningens styrelse har ansvar för driften av föreningen mellan föreningsstämmorna. Styrelsen utses av medlemmarna vid föreningsstämman.

Föreningsstämman väljer ledamöter och ersättare (suppleanter). Ledamöter väljs på två år och ersättare på ett år.

Styrelsen utser sedan, inom gruppen, vem som ska ha vilket uppdrag. Uppdragen som ska fördelas är; ordförande, sekreterare samt kassör.

Vid stämman 2018 valdes följande ledamöter och ersättare:

 • Niclas Clausenborg, ordförande
  invald 2017 på 2 år
 • Sara Lundgren, kassör
  invald 2018 på 2 år
 • Karin Andersson, sekreterare/ersättare
  invald 2018 på 1 år
 • Beata Lindqvist, ledamot
  invald 2018 på 1 år
 • Simon Everlund, ledamot
  invald 2018 på 2 år
 • Cecilia Nilsson-Glans, ersättare
  invald 2018 på 1 år  
 • Vakant, ledamot
  invald 2018 på 1 år
 • Vakant, ersättare