Stadgar
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Stadgar

En förenings stadgar kan jämföras med ett lands grundlag. Det är stadgarna som i grunden styr hur föreningen fungerar och vad som gäller för såväl medlemmar som styrelsen.

Stadgarna beslutas av föreningsstämman. För att förhindra ogenomtänkta ändringar, så ska beslutet fattas vid två olika föreningsstämmor.

Utöver föreningens stadgar, så regleras medlemskapet och vad man får och måste som medlem genom föreningens ordningsregler.

Nuvarande stadgar beslutades vid föreningsstämman 2019. Du hittar dem här nedan.