Föreningsstämma
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Vy från en av föreningens tre gårdarBild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Föreningsstämman

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har här möjlighet att göra sin röst hörd. Varje lägenhet (bostadsrätt) har en röst vid stämman.

Föreningsstämma ska genomföras minst en gång varje år. Här på Fornfyndet brukar den infalla i maj. Det är inte ovanligt att föreningen håller en eller flera extrastämmor under året, om det är frågor av mera principiell karaktär som styrelsen vill eller måste ge medlemmarna möjlighet att ta ställning till.

Hur och när en föreningsstämma ska genomföras regleras i föreningens stadgar.

Att delta i föreningsstämman är varje medlems rättighet och möjlighet att påverka. Vid den ordinarie stämman varje år väljs bland annat styrelse. Här fattas även större beslut rörande föreningens ekonomi och skötsel. Föreningens revisorer väljs också på den ordinarie föreningsstämman.