Föreningsstämma
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Vy från en av föreningens tre gårdarBild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har här möjlighet att göra sin röst hörd. Varje lägenhet (bostadsrätt) har en röst vid stämman.

Motioner som ska behandlas av stämman 2019 ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars. Skicka gärna in motioner elektroniskt, men det går givetvis också bra att lägga dem i brevlådan på expeditionen.

Föreningsstämma ska genomföras minst en gång varje år. Här på Fornfyndet brukar den infalla i maj. Det är inte ovanligt att föreningen håller en eller flera extrastämmor under året, om det är frågor av mera principiell karaktär som styrelsen vill eller ska ge medlemmarna möjlighet att ta ställning till.

Hur och när en föreningsstämma ska genomföras regleras i föreningens stadgar.

Att delta i föreningsstämman är varje medlems rättighet och möjlighet att påverka. Vid den ordinarie stämman varje år väljs bland annat styrelse. Här fattas även större beslut rörande föreningens ekonomi och skötsel. Föreningens revisorer väljs också på den ordinarie föreningsstämman.