Renovera
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Bild: pixabay.com

Planer på att renovera?

Funderar du som boende i föreningen på att renovera i din lägenhet måste du läsa igenom föreningens stadgar, ordningsregler och ansvarslista så att du har koll på vad som gäller.

Godkännande av styrelsen

Vid större renoveringar måste du ansöka om godkännande från styrelsen. Tänk på att vara ute i god tid. Styrelsen ses normalt en gång per månad.

I din ansökan beskriver du vad du planerar att göra, så utförligt du kan, men med enkla ord. Vet du vilken entreprenör du kommer att använda för arbetet kan du ange företagets namn och t.ex. skicka med offert där material etc. finns upptaget (särskilt bra om det handlar om badrummet). Tänk på att ha med ditt nam, lägenhetsnummer och hur du kan bli nådd för att delge beslut och för eventuella kompletterande frågor.

Ansökan

Skicka in din ansökan per e-post till brf@fornfyndet.se eller lägg den i expeditionens brevlåda.Styrelsen behandlar din ansökan så snart som möjligt.

Tips, idéer och frågor

På nätet finns många bra adresser med information och tips om man ska renovera och det finns också bra böcker i ämnet. Har du frågor vänder du dig i första hand till förvaltaren med dessa.

Badrum och kök

Specifikt för badrum och kök finns det kompletterande regler och anvisningar som har antagits av styrelsen 2013-09-02. Dessa anvisnigar delas ut tillsammans med instruktion för avstängning/proppning av handdukstorkens ventil i samband med beviljande av ansökningar för renovering badrum eller kök och ska ovillkorligen följas för att ansökans villkor ska anses uppfyllda. Intyg över gjorda arbeten tillsammans med listning över använt material ska insändas till styrelsen och sätts tillsammans med övriga uppgifter om lägenheten i respektive pärm. Observera att separat intyg över KV-värdet ska utfärdas av behörig entreprenör.