Infoblad
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Från och med 2019 tas infoblad enbart fram om det är någon speciell information som måste nå ut till alla medlemmar. I normalfallet publiceras nyheter direkt här på hemsidan. De senaste två månadernas nyheter visas också på informationstavlorna som finns i trapphusens entréer.

Infoblad som delats ut under 2021

Arkiv

Infoblad från tidigare år hittar du här på sidan under rubriken Läs mer.