El, TV och bredband
Av: Styrelsen
söndag 22 april 2018
Bild: pixabay.com

Gemensamma inköp

Vi köper en del tjänster gemensamt i föreningen. Det betyder att dessa ingår som en obligatorisk del, antingen integrerat i månadsavgiften eller separat specificerad, efter förbrukning, på månadsavin.

El

Vi köper gemensamt in el till samtliga lägenheter i föreningen. Varje lägenhet debiteras för sin förbrukning. Avläsning sker en gång per år och baserat på årsförbrukningen beräknas månadsavgiften för det kommande året. Efter avläsningen korrigeras också debiteringen för det gång året genom återbetalning eller extra inbetalning. El köper vi av Nordic Green Energy

Kabel-TV

Grundpaket från ComHem ingår i alla lägenheter och är en del av månadsavgiften.

Bredband

I varje lägenhet finns ett bredbandsuttag. Vi köper gemensamt in bredbandsanslutning för samtliga lägenheter. Detta är en integrerad del av månadsavgiften. I varje lägenhet ingår bredbandsförbindelse på nominellt 100Mbps i varje riktning. Tänk på att hastigheten kan variera över tid och vid högre belastning kan den sjunka något. Bredband levereras av Riksnet.