El, TV och bredband
Av: Styrelsen
söndag 22 april 2018
Bild: pixabay.com

Gemensamma inköp

Vi köper en del tjänster gemensamt i föreningen. Det betyder att dessa ingår som en obligatorisk del, antingen integrerat i månadsavgiften eller separat specificerad, efter förbrukning, på månadsavin.

El

Vi köper gemensamt in el till samtliga lägenheter i föreningen. Varje lägenhet debiteras för sin förbrukning. Avläsning sker en gång per år och baserat på årsförbrukningen beräknas månadsavgiften för det kommande året. Efter avläsningen korrigeras debiteringen för det gångna året genom en förnyad årsberäkning. El köper vi av Nordic Green Energy.

TV

Grundpaket från ComHem ingår i alla lägenheter och är en del av månadsavgiften. Man behöver ingen box för att se på dessa kanaler – däremot behövs en antennsladd som man kopplar mellan vägguttaget och TV:n. Sedan gör man en kanalsökning på TV:n och därefter ska det fungera.

Den 8 september 2020 ersatte digital-TV den tidigare analoga. 

Instruktioner för hur man ändrade till digital-TV fanns på denna länk:
https://www.comhem.se/tv/digitalisering

 

Bredband

Från och med 28/4 2020 har vi ny bredbandsleverantör. Mera information hittar du här Ny bredbandsleverantör.

I varje lägenhet finns ett bredbandsuttag. Vi köper gemensamt in bredbandsanslutning för samtliga lägenheter. Detta är en integrerad del av månadsavgiften. I varje lägenhet ingår bredbandsförbindelse på nominellt 100Mbps i varje riktning. Tänk på att hastigheten kan variera över tid och vid högre belastning kan den sjunka något. Bredband levereras av Riksnet.

Länkar

Läs mer