Felanmälan
Av: Styrelsen
söndag 22 april 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Felanmälan

Felanmälan gör du via webbformulär (se länk till höger) eller per telefon 010 – 551 73 01 – alternativ 0. Felanmälan per telefon är öppen vardagar 9.00-16.30 och håller lunchstängt 12.00-13.00.

Vid anmälan är det viktigt att du anger vad felet består i, var det finns, och hur man kontaktar dig om det behövs ytterligare information. Detta gäller både vid fel som man vill ha hjälp med i den egna lägenheten, som man bekostar själv, samt vid fel på föreningens egendom.
Om du är osäker på vad som faller under eget respektive föreningens ansvar, läs ansvarslistan och våra stadgar för mer information, alternativt fråga förvaltaren.

Kom ihåg att din vanliga hemförsäkring bör kompletteras med ett s.k. bostadsrättstillägg!

Jourtjänst

Vid akutsituationer 16.00-8.30, samt helger, nås Örestads Bevaknings fastighetsjour på telefon 010-551 73 00 – alternativ 9.

Notera: Jourtjänster är förenade med kostnader, t.ex. kostar en utryckning för att rensa en igensatt golvbrunn i badrummet ca. 4 000 kronor.

Avgift- och hyresfrågor

Kontakta SBC Kundtjänst på telefon 010-551 73 01 – alternativ 4, vardagar 7.00-21.00, eller via e-post avgift@fornfyndet.se.