Gemensamma lokaler
Av: Styrelsen
söndag 25 februari 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Gemensamma lokaler

Vi har gemensamma lokaler och funktioner. Vissa är fria att använda, en del behöver man boka i förväg och ytterligare några är belagda med hyresavgift för att använda.

Fritidslokal

Föreningens fritidslokal och övernattningslägenhet finns på Rudeboksvägen 66. Lokalen är i första hand avsedd som övernattningslägenhet, för barnkalas eller andra former av stillsammare samkväm.

Cykelkällare

Cykelkällare finns på Rudeboksvägen 50, 64 och 80 samt på Gunnesbovägen 24.

Tvättstugor

Det finns två tvättstugor per gård; Gunnesbovägen 24 samt Rudeboksvägen 64 och 80.

Grillplats

Gemensam grillplats finns Gunnesbovägens parkering, i anslutning till miljöhus 3.

Miljöhus

I anslutning till varje gård finns ett miljöhus. Här kan du kasta ditt sorterade hushållsavfall. Större avfall ska lämnas på SYSAVs återvinningscentraler. Närmsta återvinningscentral finns på Gunnesbo – på Traktorvägen 18.

MC-garage

I miljöhus 1 finns ett MC- och mopedgarage. För att hyra garageplats kontakta förvaltaren.

Skyddsrum

Det finns tre skyddsrum inom området: Rudeboksvägen 64 och -66 samt Gunnesbovägen 38.