Ventilation
Av: Styrelsen
torsdag 22 mars 2018
Bild: pixabay.com

Samtliga lägenheter är utrustade med FTX-aggregat som en del av ventilationssystemet. Systemet bygger på värmeåtervinning, det vill säga att den inkommande (kalla) luften värms upp av den varma luften som ventil

 

eras ut.

FTX-agregaten sitter placerade ovanför köksfläkten (fläktkåpan) i lägenheterna. Aggregatet innehåller tre filter som ska rengöras regelbundet. Det är den boende som ansvarar för rengöring av filtren.

I Illustrationen till vänster ser du de tre olika filtren och deras placering. De ska rengöras olika ofta.

Fettfiltret är det som behöver rengöras oftast och är lättast att komma åt. Det sitter på undersidan av köksfläkten. Fettfiltret rengör du enklast genom att köra det i diskmaskinen. Fettfiltret ska rengöras en gång per månad.

Tilluftsfiltret och frånluftsfiltret ska rengöras två gånger per år. Du kommer åt till- respektive frånfiltren genom att ta ner täckpanelen som sitter framför aggregatet – ovanför köksfläkten. Lossa de två låsskruvarna som håller aggregatets lucka stängd. Spola av dessa och låt dem torka innan du sätter dem på plats igen.

Om du tänker byta köksfläkt (fläktkåpa), så måste du kontakta förvaltaren så att du väljer en fläktkåpa som fungerar med FTX-aggregatet. Endast godkända fläktkåpor får monteras.