Bo & Leva
Av: Styrelsen
söndag 25 februari 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Bo och leva i en bostadsrätt

Det sägs ofta lite slarvigt att  man har köpt en bostadsrättslägenhet. Det korrekta vore att säga att man köpt en bostadsrätt, inte en lägenhet. Det handlar om rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid, under förutsättning att man följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.

Lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsinnehavarna är delägare och därmed medlemmar i bostadsrättsföreningen. Vi som köpt bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Fornfyndet äger alltså var och en, tillsammans med våra grannar, en andel i bostadsrättsföreningen. Juridiskt betraktas en bostadsrätt som lös egendom, medan exempelvis en villa är att betrakta som fast egendom.
Du har rätten att sälja, eller överlåta som det egentligen heter, din bostadsrätt när du vill.

Vem ansvarar för vad?

Genom stadgarna fastställer föreningen gemensamt vad du som bostadsrättshavare enskilt ska bekosta och underhålla i lägenheten (bostadsrätten) samt vad föreningen ansvarar för. Styrelsen har sammanställt en lista över vem som ansvara för vad. Du hittar listan under Lägenhetsunderhåll. Listan är en vägledning och är inte komplett.

Varje månad betalar du en avgift till bostadsrättsföreningen. Månadsavgiften ska täcka föreningens alla kostnader för förvaltning, underhåll, reparationer och lån. Föreningen har inga andra intäkter, utan det är vi gemensamt som bekostar driften, därför är det viktigt att tänka på att vara rädd om föreningens – vår gemensamma – egendom.

Försäkring

Tänk på att din vanliga hemförsäkring kan behöva kompletteras med ett så kallat bostadsrättstillägg. Kontrollera med ditt försäkringsbolag.