Skyddsrum
Av: Styrelsen
tisdag 10 december 2019
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Det finns två skyddsrum inom området: Rudeboksvägen 66 och Gunnesbovägen 38. I nuläget är vissa av dessa skyddsrum fulla med saker då de även fungerar som förråd. Vid händelse av nödfall ska skyddsrummen vara tomma inom 24 timmar.

“Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.”

Läs mer om skyddsrum här: https://www.msb.se/skyddsrum.