Badrum
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Bild: pixabay.com

Renovering av badrum

Badrummet är klassat som våtrum, vilket innebär att en renovering bara får göras av behörig fackman. I de flesta fall ska renovering av badrum godkännas av styrelsen, när det handlar om annat än ommålning, byte av badrumsskåp eller liknande.

Regler från Boverket samt gällande branschregler ska följas. Föreningen utfärdar inga ansvarsbefriande intyg, men är medveten om att avvikelserapport kommer att insändas till Säkert Vatten avseende VVC-buren handdukstork, i det fall denna byts ut enligt nedan.

Byte av handdukstork

Under förutsättning att arbetet utförs av behörig fackman och att medsänd instruktion följs, ventilerna är avzinkningshärdiga (dvs klarar varmvatten) och handdukstorken inte är avstängningsbar och är godkänd för varmvatten, godkänns att ny VVC-buren handdukstork får monteras in i föreningens system, då VVC-buren handdukstork tidigare funnits i systemet. Exakt uppgift om vilka ventiler som ska användas kan du få av förvaltaren.

KV-värdet ska ställas in av behörig entreprenör, enligt uppgift som också erhålls av nämnda kontakt och intyg över detsamma insändas till styrelsen.

Byte till elektrisk handdukstork

Önskar du montera in elburen handdukstork medges detta under förutsättning av att medsänd instruktion följs och elanslutningarna utförs av behörig fackman. Intyg om vilka åtgärder avseende el och VVS som vidtagits, insänds till styrelsen.

Golvbrunn

Om golvbrunnen byts ut eller flyttas, är du som medlem ansvarig för eventuella skador som kan uppkomma. Du kan ansöka om ersättning för del av arbetet för byte av golvbrunn, då underhåll av denna är föreningens ansvar. Ansökan lämnas in per e-post eller i brevlådan på expeditionen. Underlag för utbetalning (faktura från hantverkare) samt kontouppgifter för utbetalning ska bifogas ansökan. För att föreningen ska ersätta bytet av golvbrunn, ska bytet utföras av behörig hantverkare samt den nya brunnen ska vara en rostfri brunn av märket Blücher.

Ventilation

Inga ingrepp i ventilationen får göras som försvårar eller förändrar inmätt luftcirkulation. I låghusen får rensluckan tas bort, men rensluckor i höghusen måste vara kvar för att underlätta service och underhåll.