Frågor och svar
Av: Styrelsen
fredag 22 februari 2019
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Här har vi samlat inkomna frågor och svar rörande FTX-projektet.


Fråga
Hur väljer jag vilken täcklucka jag får till mitt nya FTX-aggregat?

Svar
Täckluckan, som ersätter skåpluckan som idag täcker FTX-aggregatet, kommer att ha samma färg som fläktkåpa du väljer. Väljer du standardkåpan (som ingår) eller den vita tillvalskåpan, monteras en vit täcklucka. Väljer du den rostfria fläktkåpan, monteras en rostfri täcklucka.


Fråga
Vad ingår och vad kostar extra?

Svar
I projektet ingår CPDJ STANDARD VIT inklusive vit täcklucka. Övriga alternativ innebär en tillkommande kostnad om man väljer något av dem.


Fråga
Går det att byta tidpunkt för bytet av FTX-aggregatet?

Svar
I priset som föreningen fått för projektet är det entreprenören som planerar i vilken ordning bytena sker, detta för att kunna optimera personalens schema. Att byta mellan lägenheter skulle orsaka tillkommande kostnader. Det är alltså entreprenörens tidplan som gäller.


Fråga
Vi har redan bytt fläktkåpa i vårt kök, kan vi inte återanvända den?

Svar
De nya FTX-aggregaten har inte anslutningar mellan kåpa och aggregat på samma ställe, så kåpor till det gamla FTX-aggregatet kan inte återanvändas.


Fråga
Kan man få reducerat pris för den nya fläktkåpan om vi nyligen bytt kåpa (till det gamla aggregatet)

Svar
Föreningen ersätter inte bostadsrättshavare för ändringar som gjorts till de gamla aggregaten

Fråga
Hur mycket fritt utrymme måste det vara under ventilationsdonen som sitter i taket i alla rum?

Svar
Frågan är ställd till Lindsells. Så snart de återkommit med svar hittar du det här.