Ansvarsfördelning
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Vem ansvarar för vad vid renovering och underhåll?

Vem ansvaret för underhåll faller på regleras i föreningens stadgar och ordningsregler. Där beskrivs även hur underhållet ska skötas.

Det är viktigt att du som bostadsrättshavare har kännedom om vad ditt ansvar är. Om du inte sköter din del av underhållet, så kan det, i värsta fall, resultera i uppsägning av medlemskap och förverkande av bostadsrätten.