Renovering av parkeringar
Av: Styrelsen
fredag 22 februari 2019
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Arbetena med att renovera våra parkeringsytor inleddes 4 februari.

Renoveringen genomförs av Jönssons Sydgräv och är indelat i tre etapper:

  • Östra parkeringen (infart från Gunnesbovägen)
  • Södra parkeringen (söder om infarten från Rudeboksvägen)
  • Norra parkeringen (norr om infarten från Rudeboksvägen)

Etapperna beräknas ta ca 4 veckor vardera.

Nedan finns den information som delats ut i samband med projektet.