Fastighetsservice
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Fastighetsservice

Det är många uppgifter som ska skötas löpande i en bostadsrättsförening så stor som Fornfyndet. Till sin hjälp i det löpande arbetet anlitar styrelsen en rad olika entreprenörer för arbetsuppgifterna.

Teknisk förvaltning är den funktion som ansvarar för den löpande driften och underhållet av våra hus och vår trädgård. För teknisk förvaltning anlitas Bredablick Förvaltning AB

Vaktmästaren har till ansvar att fixa småsaker som är fel. Det är också vaktmästaren, tillsammans med den tekniska förvaltaren som bevakar felanmälningar som kommer in till förvaltaren. För vaktmästeri anlitas Bredablick Förvaltning AB

Trädgårdsmästaren ansvarar för våra gemensamma buskage, rabatter och grönytor.  För trädgårdsmästare anlitas Bredablick Förvaltning AB

Ekonomisk förvaltning sköter vår bokföring och debitering av månadsavgifter. För ekonomisk förvaltning anlitas SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum)

Lokalvårdaren sköter städning av våra trapphus och andra gemensamma lokaler, med undantag av fritidslokalen, miljöhus och MC-garage. För lokalvård anlitas UltraClean AB