Fastighetsservice
Av: Styrelsen
söndag 11 mars 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Fastighetsservice

Det är många uppgifter som ska skötas löpande i en bostadsrättsförening så stor som Fornfyndet. Sedan en tid tillbaka har vi samlat nedanstående uppgifter hos Bredablick Förvaltning AB.

Teknisk förvaltning är den funktion som ansvarar för den löpande driften och underhållet av våra hus och vår trädgård.

Vaktmästaren har till ansvar att fixa småsaker som är fel. Det är också vaktmästaren, tillsammans med den tekniska förvaltaren som bevakar felanmälningar som kommer in till förvaltaren.

Trädgårdsmästaren ansvarar för våra gemensamma buskage, rabatter och grönytor.

Ekonomisk förvaltning sköter vår bokföring och debitering av månadsavgifter.

Lokalvårdaren sköter städning av våra trapphus och andra gemensamma lokaler, med undantag av fritidslokalen, miljöhus och MC-garage.