Infoblad nr 3
Av: Styrelsen
tisdag 13 juli 2021

Mitt i sommaren dimper årets tredje infoblad ner i era brevlådor.

Det handlar bland annat om resultatet från omröstningarna på årsstämman – som även i år genomfördes med poströstning. Större delen av tidigare styrelse kvarstår, två ersättare har avgått och en ny tillkommit. Vi saknar valberedning, vilket kommer hanteras på en extrastämma under året.