Förslag till ny utemiljö 26 maj
Av: Styrelsen
tisdag 25 maj 2021

Onsdagen den 26 maj kl 19 – 20 presenterades ett förslag till utformning av utemiljön.
Se detaljer om hur du kan vara med i det digitala mötet i informationsblad 2021:02. Se även hemsidan under https://fornfyndet.se/utemiljo, där presentationen finns att läsa som en pdf-fil. Mötet spelades även in, och den videon kommer också läggas ut på hemsidan.