Årsstämman skjuts fram
Av: Styrelsen
tisdag 4 maj 2021

Handlingarna till årsstämman har inte kunnat sammanställas då revisionen är fördröjd. Vi skjuter därför fram stämman något. Mer info om detta kommer i infoblad inom kort.

I kommande infoblad kommer ni få en inbjudan att via ett digitalt möte ta del av ett första förslag till förnyelse av utemiljön, onsdag den 26 maj kl 19-20.

Infobladet kommer också ta upp en hel del annat som är på gång!