Service på FTX under vecka 16
Av: Styrelsen
måndag 19 april 2021

Som nämnt i Infoblad (2021:01) ska ni nu ha fått lappar från Lindsells med datum och tid för deras besök. Det som ska göras är filterbyte och garantiöversyn. Om ni inte är, eller vill vara, hemma ska nyckel lämnas till förvaltaren/expeditionen eller granne – enligt anvisning på lappen ni fått (senast kl 07:00 samma morgon).