Lediga uppdrag som valberedare
Av: Styrelsen
onsdag 7 april 2021

Som nämnt i senaste infoblad (2021:01), har nuvarande valberedning avböjt att återväljas vid årets stämma. Föreningen söker därför nya valberedare, upp till tre personer, enligt våra stadgar. Känner du någon granne på området som du tror kan vara lämplig för uppdraget? Fråga personen, och lämna sedan ditt förslag till styrelsen. Du kan även föreslå dig själv. Skicka in din nominering via e-post: brf@fornfyndet.se, eller lägg ett pappersbrev i brevlådan i Expeditionens ytterdörr.

Nedanstående text är hämtad från hemsidan bostadsrätterna.se:

Det är föreningsstämman som utser valberedning. Ofta utses avgående styrelseledamöter att ingå i valberedningen då dessa besitter kunskap om vad styrelsearbetet innebär.

Den brukar bestå av tre personer, varav en är sammankallande. Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter, revisorer och eventuella andra funktionärer.

Valberedningen förbereder sig vanligen genom att fråga föreningens medlemmar om vilka som är intresserade av att åta sig ett styrelseuppdrag. Valberedningen arbetar sedan utifrån dessa kandidater och sätter samman en styrelse bestående av de namn de tror kan arbeta väl ihop och kan bidra med sina kunskaper.

Det är inget som hindrar att valberedningen föreslår sina egna ledamöter till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer eller andra förtroendeuppdrag i föreningen. Självklart kan medlemmarna på föreningsstämman komma med andra förslag än valberedningens.