Nytt infoblad ute nu
Av: Styrelsen
måndag 8 mars 2021

Årets första infoblad som delats ut i era brevlådor handlar bl.a. om:

– Föreningsstämman 2021 infaller onsdag 19 maj
– Motioner ska lämnas in senast 31 mars
– Föreslå personer till valberedningen

– Översyn av FTX-aggregaten 20 – 23 april