Uppdaterade ordningsregler
Av: Styrelsen
onsdag 1 juli 2020

Från och med idag börjar nya ordningsreglerna gälla. De förändringar som gjorts är förtydligande och några justeringar inför att föreningen, enligt stämmobeslut 2018, kommer att teckna nyttjanderättsavtal med samtliga medlemmar som har tillgång till uteplats.

Ordningsreglerna hittar du under “Ordeningsregler” på hemsidan.