Varning för bedragare
Av: Styrelsen
måndag 1 juni 2020

Styrelsen har fått information om att det vid några tillfällen förekommit att personer försökt komma in i lägenheter med hänvisning till att de ska serva/fixa/justera/kontrollera något.

Kontrollera alltid via hemsidan eller skärmarna i entréerna om det är något som föreningen beställt. 

Släpp aldrig in någon om du är osäker.

Styrelsen/förvaltaren informerar alltid när det kommer att genomföras arbeten där någon behöver tillgång till din lägenhet.