Fortsatt föreningsstämma 2019
Av: Styrelsen
torsdag 23 maj 2019

Då föreningsstämman drog ut på tiden var vi tvungna att avbryta för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Lagen säger att fortsatt stämma tidigast får ske efter fyra veckor och senast efter åtta veckor. För att om möjligt undvika krockar med skolavslutningar och semestrar så har styrelsen beslutat att den fortsatta stämman ska genomföras

tisdag 18 juni kl 18.30

Kallelse kommer stadgeenligt att delas ut.