Föreningsstämma 2019
Info från styrelsen
Av: Styrelsen
tisdag 26 februari 2019

Nu är datum klart för årets föreningsstämma.

15 maj avhålles årets stämma. Tid, plats och formell kallelse kommer att delas ut längre fram. Sätt kryss i kalendern redan nu.

Motioner till stämman

Enligt stadgarna ska motioner till föreningsstämman vara inkomna senast 1 februari eller senare tidpunkt som styrelsen beslutar om.

Styrelsen har beslutat att förlänga motionstiden, så att motioner som ska behandlas vid årets föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda

senast 31 mars 2019

Skicka gärna in motioner elektroniskt till brf@fornfyndet.se. Givetvis går det också bra att lämna dem i brevlådan på expeditionen.