Parkeringsplatserna
Pågående arbeten
Av: Styrelsen
söndag 3 mars 2019

Nu börjar Etapp 1 (östra parkeringsplatsen) att bli färdig. Enligt entreprenören ska den kunna tas i bruk tisdag 5 mars efter klockan 16.

Östra parkeringsplatsen tisdag 26 februari

Det betyder att det snart är dags för etapp 2 – södra parkeringsplatsen, det vill säga alla platser söder om infarten från Rudeboksvägen.

Onsdagen 6 mars klockan 9.00 startar arbetena på södra parkeringsplatsen, vilket innebär att alla fordon ska vara flyttade då. Parkeringstillstånd för parkering vid Castellums fastighet (Rudeboksvägen 3) delas ut i dagarna.

Platserna på östra parkeringsplatsen får nya nummer, Ö01-Ö77. Platserna har fördelats så att alla lägenheter har plats i närheten av däran hade tidigare, men eftersom vi gör parkeringsytan luftigare har en del förskjutits och några flyttats. Information delas ut i dagarna.

Mer information hittar du här: Renovering av parkeringsplatserna