Renovering av parkeringsplatser
Av: Styrelsen
måndag 4 februari 2019

Nu är Jönssons Sydgräv AB igång med att renovera våra parkeringsplatser!

Arbetena med parkeringen vid Gunnesbovägen (östra parkeringsplatsen) startade måndagen 4/2 och beräknas pågå cirka 7 veckor. Arbetena är i viss mån väderberoende. Vi hoppas på gynnsam väderlek.

Från föreningen och givetvis Jönssons Sydgräv AB är vi glada och tacksamma att alla hörsammat att parkeringen skulle vara tömd när arbetena startade.
Utöver en försening hade kvarvarande bilar orsakat föreningen stora kostnader.